Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Mån 2013-10-21 v 43
8 - 13 EDA221 EDA221-0113 Tentamen Tentamen C4, D4, D4-bg, E4, E4-bg, F4, F4-bg, L5-gi, Pi4, Pi4-ssr MA 8, Hela 60 platser 2016-10-16 12:39
v 2 Tors 2014-01-09 v 2
14 - 19 EDA221 EDA221-0113 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4, D4, D4-bg, E4, E4-bg, F4, F4-bg, L5-gi, Pi4, Pi4-ssr Sparta:A Tills m EDAN15 2016-10-13 17:17
v 17 Tors 2014-04-24 v 17
8 - 13 EDA221, EDAN40 EDA221-0113 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4, D4, D4-bg, D4-pv, E4, E4-bg, F4, F4-bg, F4-pv, L5-gi, Pi4, Pi4-pv, Pi4-ssr Sparta:B 2016-10-13 17:18
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen