Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Tis 2013-10-22 v 43
14 - 19 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Tentamen C4, D3, D4-ki, E4, E4-pv, E4-ra, F4, F4-pv, L4-gi, M4-me, Pi4, Pi4-pv Sparta:B-D 2016-10-16 12:39
v 2 Tis 2014-01-07 v 2
8 - 13 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen C4, D3, D4-ki, E4, E4-pv, E4-ra, F4, F4-pv, L4-gi, M4-me, Pi4, Pi4-pv Sparta:C 2016-10-13 17:16
v 18 Mån 2014-04-28 v 18
8 - 13 EDA040 EDA040-0211 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen C4, D3, D4-ki, E4, E4-pv, E4-ra, F4, F4-pv, L4-gi, M4-me, Pi4, Pi4-pv MA 10B 2016-10-13 17:16
 
Omtentamen
 
Tentamen