Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Mån 2012-10-22 v 43
14 - 19 MVKN40 MVKN40-0112 Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Tentamen F4-es, M5-en, W4-es Vic:1D T-F4, 2016-10-17 18:20
v 2 Mån 2013-01-07 v 2
8 - 13 MVKN40 MVKN40-0112 Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Omtentamen med föranmälan F4-es, M5-en, W4-es M:M1 T-F4, 2016-10-17 18:28
v 14 Fre 2013-04-05 v 14
8 - 13 MVKN40 MVKN40-0112 Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Omtentamen med föranmälan F4-es, M5-en, W4-es M:R T-F4, 2016-10-17 18:28
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen