Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tors 2012-10-25 v 43
14 - 19 ETT074, ETTN10 ETT074-0197, ETTN10-0112 Optimal signalbehandling Tentamen C4-ssr, D4-ssr, E4-bg, E4-mt, E4-ssr, F5-ssr, MWIR2, Pi4-ssr Sparta:A-B T-C4,T-D4,T-E4,T-F5,T-Pi4, 2016-10-17 16:43
v 2 Mån 2013-01-07 v 2
8 - 13 ETT074, ETTN10 ETT074-0197, ETTN10-0112 Optimal signalbehandling Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D4-ssr, E4-bg, E4-mt, E4-ssr, F5-ssr, MWIR2, Pi4-ssr E:3139 T-C4,T-D4,T-E4,T-F5,T-Pi4,, Lokal: inst 2016-10-17 18:28
v 14 Tis 2013-04-02 v 14
8 - 13 ETTN10 ETTN10-0112 Optimal signalbehandling Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D4-ssr, E4-bg, E4-mt, E4-ssr, F5-ssr, MWIR2, Pi4-ssr E:3139 T-C4,T-D4,T-E4,T-F5,T-Pi4, 2016-10-17 18:28
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen