Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Ons 2012-12-19 v 51
8 - 13 EITF20, ETI220, ETIN55 EITF20-0112, ETIN55-0112 Tentamen, Integrerade A/D och D/A omvandlare Tentamen C4, D4, D4-dpd, D4-is, D5, D5-dpd, E4, E4-dpd, F4, MSOC1 Vic:2C-D 2016-10-17 16:36
v 15 Mån 2013-04-08 v 15
8 - 13 EITF20, ETEN10, ETI180, ETI220, ETIN45, ETIN55 EITF20-0112, ETEN10-0110, ETI180-0100, ETI220-0102, ETIN45-0112, ETIN55-0112 Tentamen, Skriftlig tentamen, DSP-design, Integrerade A/D och D/A omvandlare Omtentamen med föranmälan D4-dpd, D4-is, D5-dpd, E4-dpd, E4-f, E4-hn, E4-ssr, F4-hn, MSOC1, MWIR1, N4-hn lok:MA09-A,lok:MA09-B,T-C4,T-D4,T-D5,T-E4,T-F4,T-F4-f,T-MFOT1,T-Pi4,, 50 pl 2016-10-17 18:27
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen