Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2013-03-15 v 11
14 - 19 ETI170, ETIN30 EITN01-0313, ETIN30-0113 Tentamen, Integrerad radioelektronik Tentamen E4-dpd, E4-hn, F4-hn, MSOC1, N4-hn E:3316 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4, 2016-10-17 18:27
v 34 Tors 2013-08-22 v 34
14 - 19 ETI170, ETIN30 ETIN30-0113 Integrerad radioelektronik Omtentamen med föranmälan E4-dpd, E4-hn, F4-hn, MSOC1, N4-hn T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,, Lokal=Inst 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen