Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2013-03-14 v 11
14 - 19 ETI280, ETIA10 ETI280-0106, ETIA10-0113 IPR, Patent och annan immaterialrätt Tentamen E2, M4-pu, MFOT1, MSOC1, MWIR1 Vic:1A-B T-B4,T-C4,T-D4,T-F4,T-I4,T-K4,T-MNAV1,T-N4,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
v 14 Tors 2013-04-04 v 14
14 - 19 ETI280, ETIA10 ETI280-0106, ETIA10-0113 IPR, Patent och annan immaterialrätt Omtentamen med föranmälan M4-pu, MNAV1, MSOC1, MWIR1 E:2311 T-B4,T-C4,T-D4,T-E2,T-F4,T-I4,T-K4,T-MFOT1,T-N4,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
v 35 Tis 2013-08-27 v 35
14 - 19 ETI280, ETIA10 ETI280-0106, ETIA10-0113 IPR, Patent och annan immaterialrätt Omtentamen med föranmälan E2, M4-pu, MFOT1, MSOC1, MWIR1 E:2311 T-B4,T-C4,T-D4,T-F4,T-I4,T-K4,T-MNAV1,T-N4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen