Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2012-10-26 v 43
8 - 13 EDAN55 EDAN55-0112 Tentamen Tentamen D4-pv, E4-pv, F4-bs, F4-pv, Pi4-pv Sparta:A-B T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 18:11
v 2 Ons 2013-01-09 v 2
8 - 13 EDAN55 EDAN55-0112 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv, E4-pv, F4-bs, F4-pv, Pi4-pv Sparta:C T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
v 14 Tors 2013-04-04 v 14
8 - 13 EDAN55 EDAN55-0112 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv, E4-pv, F4-bs, F4-pv, Pi4-pv E:3336 T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen