Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2012-10-26 v 43
8 - 13 VTGN01 VTGN01-0111 Tentamen Tentamen V5-at V:N1 T-W5, 2016-10-17 18:04
v 2 Fre 2013-01-11 v 2
8 - 13 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05, VTGN01 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0110, VTGF05-0111, VTGN01-0111 Teknisk geologi, Tentamen och redovisning av inlämningsuppgifter, Geoteknologi, Tentamen Omtentamen med föranmälan BI2, V3, W1 V:P2 T-V1,T-V5-at,T-W5, 2016-10-17 18:27
v 14 Ons 2013-04-03 v 14
8 - 13 VTG021, VTGN01 VTG021-0197, VTGN01-0111 Grundvattenteknik, Tentamen Omtentamen med föranmälan MWLU1, V4-at, V4-vr, V5-at, W4-vr V:P2 T-W5, 2016-10-17 18:27
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen