Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2013-01-11 v 2
8 - 13 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05, VTGN01 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0110, VTGF05-0111, VTGN01-0111 Teknisk geologi, Tentamen och redovisning av inlämningsuppgifter, Geoteknologi, Tentamen Omtentamen med föranmälan BI2, V3, W1 V:P2 T-V1,T-V5-at,T-W5, 2016-10-17 18:27
v 22 Fre 2013-05-31 v 22
8 - 13 VTGF01, VTGF05 VTGF01-0110, VTGF05-0111 Tentamen och redovisning av inlämningsuppgifter, Geoteknologi Tentamen BI2, V3 Kårhusets Gasquesal 2016-10-17 18:28
v 34 Fre 2013-08-23 v 34
14 - 19 VTG021, VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05 VTG021-0197, VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0110, VTGF05-0111 Grundvattenteknik, Teknisk geologi, Tentamen och redovisning av inlämningsuppgifter, Geoteknologi Omtentamen med föranmälan BI2, MWLU1, V3, V4-vr, W1, W4-vr V:P2 T-V1,T-V4-at, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen