Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2012-10-27 v 43
8 - 13 MVKF10 MVKF10-0110 Kraftverksteknik Tentamen M4-en, W4-es Kårhusets Gasquesal MVKF15 är flyttad till 26/10. 2016-10-17 17:51
v 2 Lör 2013-01-12 v 2
8 - 13 MVKF10, MVKF15 MVKF10-0110, MVKF15-0110 Kraftverksteknik, Grundläggande fordonssystem Omtentamen med föranmälan M4-en, M4-fo, W4-es M:M2 2016-10-17 18:28
v 14 Tis 2013-04-02 v 14
8 - 13 MVKF10, MVKF15 MVKF10-0110, MVKF15-0110 Kraftverksteknik, Grundläggande fordonssystem Omtentamen med föranmälan M4-en, M4-fo, W4-es M:M2 2016-10-17 18:28
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen