Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2013-01-10 v 2
8 - 12 MMV042, MVK106, MVK135, MVK160, MVKN25 MMV042-0195, MVK106-0107, MVK135-0105, MVK160-0199, MVKN25-0112 Numerisk värmeöverföring, del A, Avancerad förbränningsmotorteknik, Turbulent förbränning, Värme- och massöverföring, Miljövänlig elproduktion Omtentamen med föranmälan F5-bem, M4-bem M:M2 T-F5,T-M4,, MVK106 har 4-timmarstenta 2016-10-17 18:27
v 23 Ons 2013-06-05 v 23
8 - 13 MVK160 MVK160-0199 Värme- och massöverföring Tentamen M4 M:Q 2016-10-16 16:43
v 34 Tors 2013-08-22 v 34
8 - 13 MVK150, MVK160 MVK150-0199, MVK160-0199 Tillämpad numerisk strömningsmekanik, Värme- och massöverföring Omtentamen med föranmälan F4-bem, M4, M4-bem, M4-fo, Pi4-bs M:M2 T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen