Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2013-01-10 v 2
8 - 12 MMV042, MVK106, MVK135, MVK160, MVKN25 MMV042-0195, MVK106-0107, MVK135-0105, MVK160-0199, MVKN25-0112 Numerisk värmeöverföring, del A, Avancerad förbränningsmotorteknik, Turbulent förbränning, Värme- och massöverföring, Miljövänlig elproduktion Omtentamen med föranmälan F5-bem, M4-bem M:M2 T-F5,T-M4,, MVK106 har 4-timmarstenta 2016-10-17 18:27
v 11 Tis 2013-03-12 v 11
8 - 13 MVK135 MVK135-0105 Turbulent förbränning Tentamen M:Q T-M4, 2013-12-20 08:22
v 35 Tis 2013-08-27 v 35
8 - 13 MVK106, MVK135 MVK106-0107, MVK135-0105 Avancerad förbränningsmotorteknik, Turbulent förbränning Omtentamen med föranmälan M4, M4-fo M:M1 MVK106 har 4-timmarstenta 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen