Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Ons 2013-03-13 v 11
8 - 13 MVK093 MVK093-0107 Förbränningsmotorns grunder Tentamen M3, M4-en, M4-fo, W4-es Vic:2C-D 10 pl i Vic2:D 2016-10-17 18:27
v 15 Mån 2013-04-08 v 15
8 - 13 MVK093, MVKF01 MVK093-0107, MVKF01-0109 Förbränningsmotorns grunder, Energi och miljö i hållbar utveckling Omtentamen med föranmälan M3, M4-en, M4-fo, MD3, W4-es M:M2 2016-10-17 18:27
v 35 Tis 2013-08-27 v 35
8 - 13 MVK093, MVKN25 MVK093-0107, MVKN25-0112 Förbränningsmotorns grunder, Miljövänlig elproduktion Omtentamen med föranmälan M3, M4-en, W4-es M:L2 2016-10-16 16:44
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen