Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2013-01-07 v 2
8 - 12 MMV211, MMVA01, MVK051 MMV211-0197, MMVA01-0108, MVK051-0199 Strömningslära, Termodynamik med strömningslära för BI, Ång- och gasturbinteknik Omtentamen med föranmälan BI2, F4-bem, F4-bs, M4-en, Pi4-bs M:M2 T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
v 22 Tors 2013-05-30 v 22
8 - 12 MVK051 MVK051-0199 Ång- och gasturbinteknik Tentamen M4-en M:M1-2 2016-10-17 18:28
v 35 Mån 2013-08-26 v 35
14 - 19 MMV042, MMV211, MMVF01, MVK051 MMV042-0295, MMV211-0197, MMVF01-0408, MVK051-0199 Numerisk värmeöverföring, del B, Strömningslära, Termodynamik och strömningslära, Ång- och gasturbinteknik Omtentamen med föranmälan F4-bem, F4-bs, F5-bem, M2, M4-bem, M4-en, MD2, Pi4-bs M:M2 T-F4,T-F5,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen