Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2012-10-23 v 43
14 - 19 MMV042 MMV042-0195 Numerisk värmeöverföring, del A Tentamen F5-bem, M4-bem Lokal: Sparta B Tillsammans med MMVA01T-F5, 2016-10-17 17:47
v 51 Tors 2012-12-20 v 51
8 - 12 MMV042 MMV042-0295 Numerisk värmeöverföring, del B Tentamen F5-bem, M4-bem M:Q T-F5, 2016-10-17 17:47
v 2 Tors 2013-01-10 v 2
8 - 12 MMV042, MVK106, MVK135, MVK160, MVKN25 MMV042-0195, MVK106-0107, MVK135-0105, MVK160-0199, MVKN25-0112 Numerisk värmeöverföring, del A, Avancerad förbränningsmotorteknik, Turbulent förbränning, Värme- och massöverföring, Miljövänlig elproduktion Omtentamen med föranmälan F5-bem, M4-bem M:M2 T-F5,T-M4,, MVK106 har 4-timmarstenta 2016-10-17 18:27
v 14 Ons 2013-04-03 v 14
8 - 13 MMV042, MMV211 MMV042-0195, MMV211-0197 Numerisk värmeöverföring, del A, Strömningslära Omtentamen med föranmälan F4-bem, F4-bs, F5-bem, M4-bem, Pi4-bs M:M2 tillfälleT-F5,, MMV211 extra omtentamens- 2016-10-17 18:28
  Fre 2013-04-05
14 - 19 MMV042 MMV042-0295 Numerisk värmeöverföring, del B Omtentamen med föranmälan F5-bem, M4-bem M:M1 T-F5, 2016-10-17 18:29
v 35 Mån 2013-08-26 v 35
14 - 19 MMV042, MMV211, MMVF01, MVK051 MMV042-0295, MMV211-0197, MMVF01-0408, MVK051-0199 Numerisk värmeöverföring, del B, Strömningslära, Termodynamik och strömningslära, Ång- och gasturbinteknik Omtentamen med föranmälan F4-bem, F4-bs, F5-bem, M2, M4-bem, M4-en, MD2, Pi4-bs M:M2 T-F4,T-F5,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen