Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Mån 2012-10-22 v 43
8 - 13 MMKN35 MMKN35-0211 Skriftlig tentamen Tentamen M4-pu DC:467 Seminarierum T-MD5, 2016-10-17 17:45
v 3 Mån 2013-01-14 v 3
8 - 13 MMKN35 MMKN35-0211 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan M4-pu DC:467 Seminarierum T-MD5, 2016-10-17 18:29
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen