Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2013-01-10 v 2
14 - 19 MIO022, MION20 MIO022-0105, MION20-0111 Företagsorganisation, Tillämpad affärsanalys Omtentamen med föranmälan E3-pe, I1, I4-ai, M3 M:L1-2 T-C4,T-D4,T-E3,T-F4,T-I4,T-L4,T-M4, 2016-10-17 18:26
v 11 Tors 2013-03-14 v 11
14 - 19 MION20 MION20-0111 Tillämpad affärsanalys Tentamen I4-ai Sparta:A T-I4,T-M4, 2016-10-17 18:26
v 35 Fre 2013-08-30 v 35
8 - 13 MIO040, MION20 MIO040-0190, MION20-0111 Tentamen, Tillämpad affärsanalys Omtentamen med föranmälan I2, I4-ai, V4-bf Sparta:B T-B4,T-C4,T-D4,T-E4,T-E4-pe,T-F4,T-I4,T-K4,T-M3,T-M4,T-MD4,T-Pi4, 2016-10-16 16:44
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen