Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2013-01-10 v 2
14 - 19 MIO022, MION20 MIO022-0105, MION20-0111 Företagsorganisation, Tillämpad affärsanalys Omtentamen med föranmälan E3-pe, I1, I4-ai, M3 M:L1-2 T-C4,T-D4,T-E3,T-F4,T-I4,T-L4,T-M4, 2016-10-17 18:26
v 22 Tis 2013-05-28 v 22
14 - 19 MIO022 MIO022-0105 Företagsorganisation Tentamen I1, M3 Vic:2C-D, Vic:3A-D T-C4,T-D4,T-E3,T-E3-pe,T-F4,T-L4, 2016-10-17 18:29
v 35 Ons 2013-08-28 v 35
8 - 13 MIO022, MIOF10 MIO022-0105, MIOF10-0110 Företagsorganisation, Material- och produktionsstyrning Omtentamen med föranmälan E3-pe, E4-pe, I1, I4-lp, I4-pr, M3 Vic:1C T-C4,T-D4,T-E3,T-E4,T-F4,T-I4,T-I4-mf,T-L4,T-M4-lp,T-M4-pr, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen