Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Ons 2012-10-24 v 43
14 - 19 KFK080 KFK080-0105 Termodynamik Tentamen K2 Vic:2C-D T-Pi4, 2016-10-17 17:35
v 2 Tis 2013-01-08 v 2
8 - 13 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01 KFK080-0105, KFK090-0105, KFKA01-0108, KFKA05-0111, KFKF01-0112 Termodynamik, Molekylär växelverkan och dynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik Omtentamen med föranmälan B2, K2, N4-m, N4-nbm, Pi4-bm, Pi4-bs, W2 Vic:1A-B T-Pi4, 2016-10-17 18:27
v 35 Ons 2013-08-28 v 35
8 - 13 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01, KFKN01 KFK080-0105, KFK090-0105, KFKA01-0108, KFKA05-0111, KFKF01-0112, KFKN01-0111 Termodynamik, Molekylär växelverkan och dynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik, Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning Omtentamen med föranmälan B2, B4-mb, K2, K4-m, N4-m, N4-nbm, N5-m, Pi4-bm, Pi4-bs, W2 Vic:1A-B T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen