Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Kommentar Ändrad
v 22 Mån 2013-05-27 v 22
14 - 18 GEMA55 GEMA55-0108 Medicin för tekniker Tentamen tills m EDAN25, 10 pllok:MA09-D,lok:MA09-E,lok:MA09-F,T-E4-mt,T-F4-bm,T-F4-mt,, 60 pl, varav 20 pl i Evak2 2013-12-20 08:22
 
Tentamen