Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Lokal Kommentar Ändrad
v 49 Lör 2012-12-08 v 49
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Tentamen SOL Humanisten H435 GEMA25-2012-HT, 2013-12-17 14:05
v 2 Lör 2013-01-12 v 2
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Omtentamen Lokal: L403GEMA25-2012-HT, 2013-12-20 08:24
v 33 Lör 2013-08-17 v 33
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Omtentamen Lärare: Mikael Nystrand Lokal: L503GEMA25-2012-HT, 2013-12-20 09:33
 
Omtentamen
 
Tentamen