Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Lokal Kommentar Ändrad
v 15 Lör 2013-04-13 v 15
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Tentamen SOL Lingvisten L403 GEMA01-2013-VT, 2013-12-20 09:27
v 17 Lör 2013-04-27 v 17
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0308, GEMA01-0408 Kultur och samhälle, Skönlitteratur Tentamen SOL Humanisten H135a-b GEMA01-2013-VT, 2013-12-20 09:27
v 19 Tis 2013-05-07 v 19
18 - 20 GEMA01 GEMA01-0208, GEMA01-0308 Muntlig språkfärdighet, Kultur och samhälle Muntlig tentamen SOL Lingvisten L123 GEMA01-2013-VT,, à la place du 6/5 2013-12-20 09:56
v 32 Lör 2013-08-10 v 32
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0308, GEMA01-0408 Kultur och samhälle, Skönlitteratur Omtentamen GEMA01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Omtentamen GEMA01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29