Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Ons 2012-10-24 v 43
8 - 13 FRTN10 FRTN10-0108 Tentamen Tentamen C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4-ssr, I4-pvs, Pi4-ssr IMV:3-4 flyttad till Medicon Village, Scheleevägen 4.T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4,, OBS Ny lokal. Tentan 2016-10-17 17:30
v 2 Ons 2013-01-09 v 2
14 - 19 FRTN10 FRTN10-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4-ssr, I4-pvs, Pi4-ssr Sparta:C T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 18:28
v 14 Ons 2013-04-03 v 14
14 - 19 FRTN10 FRTN10-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, F4-ssr, I4-pvs, Pi4-ssr M:Q T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 18:28
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen