Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Tis 2012-12-18 v 51
8 - 13 FRTN01 FRTN01-0107 Tentamen Tentamen C5-ssr, D4-is, D4-pv, D4-ssr, E4-pv, E4-ra, E4-ssr, F4-ssr, M4-fo, M4-me, Pi4-pv IMV:1-2, M:M1 OBS!!! Sporthallen. Ingång via restaurangen och inte via sporthallens entré.T-C5,T-D4,T-E4,T-F4,T-M4,T-Pi4,, Adress: Scheelevägen 4. 2016-10-17 17:30
v 2 Tis 2013-01-08 v 2
14 - 19 FRTN01 FRTN01-0107 Tentamen Omtentamen med föranmälan C5-ssr, D4-is, D4-pv, D4-ssr, E4-pv, E4-ra, E4-ssr, F4-ssr, M4-fo, M4-me, Pi4-pv Sparta:B T-C4,T-C5,T-D4,T-E4,T-F4,T-M4,T-Pi4,, 30 pl 2016-10-17 18:27
v 14 Tis 2013-04-02 v 14
14 - 19 FRTN01 FRTN01-0107 Tentamen Omtentamen med föranmälan C5-ssr, D4-is, D4-pv, D4-ssr, E4-pv, E4-ra, E4-ssr, F4-ssr, M4-fo, M4-me, Pi4-pv M:Q T-C5,T-D4,T-E4,T-F4,T-M4,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen