Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2013-01-11 v 2
14 - 19 FMSF05, FMSF15, FMSN25 FMSF05-0109, FMSF15-0111, FMSN25-0111 Sannolikhetsteori, Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-ks, E4-pe, F4-bm, F4-fm, F4-ssr, F5-fm, I5-ai, I5-fir, Pi4-bm, Pi4-fm, Pi4-ssr, Pi5-fm Sparta:C T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-F5,T-I4,T-Pi4,T-Pi5,T-I5, 2016-10-17 18:27
v 11 Tors 2013-03-14 v 11
8 - 13 FMSF05 FMSF05-0109 Sannolikhetsteori Tentamen F4-fm, Pi4-fm Sparta:B T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
v 14 Lör 2013-04-06 v 14
8 - 13 FMS140, FMSF05, FMSF15, FMSN25 FMS140-0108, FMSF05-0109, FMSF15-0111, FMSN25-0111 Tentamen, Sannolikhetsteori Omtentamen med föranmälan D4-ks, E4-pe, F4-bm, F4-fm, F4-ssr, F5-fm, I5-ai, I5-fir, Pi4-bm, Pi4-fm, Pi4-ssr, Pi5-fm, W3 Vic:3D T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-F5,T-I4,T-Pi4,T-Pi5,T-I5, 2016-10-17 18:27
v 34 Fre 2013-08-23 v 34
8 - 13 FMSF05, FMSF15, FMSN25 FMSF05-0109, FMSF15-0111, FMSN25-0111 Sannolikhetsteori, Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-ks, E4-pe, F4-bm, F4-ssr, F5-fm, I5-ai, I5-fir, Pi4-bm, Pi4-ssr, Pi5-fm T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-F4-fm,T-F5,T-I4,T-Pi4,T-Pi4-fm,T-Pi5,T-I5,, SpB tills m FMS086/155 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen