Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2012-10-26 v 43
14 - 19 FMS140 FMS140-0108 Tentamen Tentamen W3 KC:H-I, KC:K1-2, KC:L1-2 2016-10-17 17:28
v 2 Lör 2013-01-12 v 2
8 - 13 FMS086, FMS140 FMS086-0108, FMS140-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan B3, K3, N3, W3 FMS065/155, Lokal: Inst tills m 2016-10-17 18:28
v 14 Lör 2013-04-06 v 14
8 - 13 FMS140, FMSF05, FMSF15, FMSN25 FMS140-0108, FMSF05-0109, FMSF15-0111, FMSN25-0111 Tentamen, Sannolikhetsteori Omtentamen med föranmälan D4-ks, E4-pe, F4-bm, F4-fm, F4-ssr, F5-fm, I5-ai, I5-fir, Pi4-bm, Pi4-fm, Pi4-ssr, Pi5-fm, W3 Vic:3D T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-F5,T-I4,T-Pi4,T-Pi5,T-I5, 2016-10-17 18:27
v 34 Fre 2013-08-23 v 34
8 - 13 FMS140 FMS140-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan W3 Lokal: Inst 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen