Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Ons 2013-01-09 v 2
8 - 13 FMS045 FMS045-0109 Tentamen Omtentamen med föranmälan F4-bg, F4-mt, Pi2 Sparta:B T-C4,T-C4-ks,T-C4-ssr,T-D4,T-E4,T-F4,, Tills m FMSF10 2016-10-17 18:27
v 22 Tors 2013-05-30 v 22
8 - 13 FMS045 FMS045-0109 Tentamen Tentamen F4-bg, F4-mt, Pi3 Vic:3A-C T-C4,T-C4-ks,T-C4-ssr,T-D4,T-E4,T-F4, 2016-10-17 18:27
v 34 Lör 2013-08-24 v 34
8 - 13 FMS045 FMS045-0109 Tentamen Omtentamen med föranmälan F4-bg, F4-mt, Pi3 Sparta:B T-C4,T-C4-ks,T-C4-ssr,T-D4,T-E4,T-F4,, Tills m FMSF10 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen