Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2013-01-14 v 3
14 - 18 FMN011, FMN050 FMN011-0105, FMN050-0101 Tentamen, Numerisk analys Omtentamen med föranmälan D3, E3, I3 Sparta:C T-C4,T-L4,, 25 pl 2016-10-17 18:28
v 23 Mån 2013-06-03 v 23
14 - 18 FMN050 FMN050-0101 Numerisk analys Tentamen E3 Vic:3C-D 2016-10-16 16:43
v 34 Fre 2013-08-23 v 34
14 - 18 FMN011, FMN050 FMN011-0105, FMN050-0101 Tentamen, Numerisk analys Omtentamen med föranmälan D3, E3, I3 lok:MA10-B,lok:MA10-C,T-C4,T-L4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen