Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Ons 2013-01-16 v 3
8 - 13 FMIF05, FMIN10 FMIF05-0110, FMIN10-0111 Miljö och management, Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning Omtentamen med föranmälan L4-fr, W3 T-V4,, Lokal: V:NI tills med FMI031, 2016-10-17 18:27
v 11 Fre 2013-03-15 v 11
8 - 13 FMIN10 FMIN10-0111 Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning Tentamen L4-fr V:N1 T-V4, 2016-10-17 18:27
v 34 Tors 2013-08-22 v 34
8 - 13 FMI050, FMI055, FMIF05, FMIN10, VTVA01 FMI050-0199, FMI055-0103, FMIF05-0110, FMIN10-0111, VTVA01-0311 Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Miljösystemanalys, livscykelanalys, Miljö och management, Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning, Vägbyggnad Omtentamen med föranmälan E4-em, E4-pe, F4-es, L1, L4-fr, W4-es, W4-p T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4,T-T5,T-V4,T-W3,T-W4-ms,, Lokal: SpD tills m FMI-kurser 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen