Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tis 2013-01-15 v 3
8 - 13 FAFN10 FAFN10-0108 Avancerade laser- och optiksystem Omtentamen med föranmälan E4-f, F4-f, MFOT1 Fys:H421 T-E4,T-F4, 2016-10-17 18:30
v 22 Tis 2013-05-28 v 22
8 - 13 FAFN10 FAFN10-0108 Avancerade laser- och optiksystem Tentamen E4-f, F4-f, MFOT1 Fys:H421 2016-10-17 18:27
v 35 Tis 2013-08-27 v 35
8 - 13 FAFN05, FAFN10, FMFF05 FAFN05-0108, FAFN10-0108, FMFF05-0108 Ljus - materia växelverkan, Avancerade laser- och optiksystem, Statistisk termodynamik Omtentamen med föranmälan E4, F2, F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1 Fys:H421 T-E4-f,T-F4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen