Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2013-01-14 v 3
8 - 13 FAFA01 FAFA01-0108 Fysik - Mekanik och vågor Omtentamen med föranmälan E1 Lokal: Fys:H221 tills m FAF080 2016-10-17 18:27
v 23 Mån 2013-06-03 v 23
14 - 19 FAFA01 FAFA01-0108 Fysik - Mekanik och vågor Tentamen E1 Vic:2A-C 2016-10-16 16:43
v 34 Fre 2013-08-23 v 34
8 - 13 FAFA01 FAFA01-0108 Fysik - Mekanik och vågor Omtentamen med föranmälan E1 Sparta:C 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen