Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Tors 2013-03-14 v 11
14 - 19 ETS200 ETS200-0104 Programvarutestning Tentamen C4-da, D4-pv, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, Pi4-pv Sparta:C-D T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4,, 6 platser i Sparta D 2016-10-17 18:27
v 34 Tors 2013-08-22 v 34
8 - 13 ETS200 ETS200-0104 Programvarutestning Omtentamen med föranmälan C4-da, D4-pv, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, Pi4-pv E:3315 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen