Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Mån 2013-05-27 v 22
8 - 13 ETIN15 ETIN15-0111 Radiosystem Tentamen C4-ks, E4-hn, E4-ks, MSOC2, MWIR1 lok:MA09-A,lok:MA09-B,T-C4,T-D4,T-E4,, 40 pl 2016-10-17 18:28
v 35 Ons 2013-08-28 v 35
8 - 13 ETI290, ETIN15, ETIN75 ETI290-0110, ETIN15-0111, ETIN75-0113 Avancerad analog design, Radiosystem Omtentamen med föranmälan C4-ks, D4-dpd, E3-dpd, E4-hn, E4-ks, F4-hn, MSOC1-2, MWIR1, N4-hn E:3139 T-C4,T-D4,T-E3,T-E4,T-F4,, Lokal= E:3139 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen