Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Fre 2012-12-21 v 51
14 - 19 EIT020 EIT020-0109 Tentamen Tentamen D2, E2, F3, Pi4-ssr Vic:2C-D, Vic:3A-D T-C4,T-Pi4,, Vic2C delas med EDIN01/EDI051 2016-10-17 16:35
v 14 Tors 2013-04-04 v 14
14 - 19 EDI042, EDI051, EDIN01, EIT020 EDI042-0194, EDI051-0103, EDIN01-0112, EIT020-0109 Kodningsteknik, Kryptoteknik, Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ks, C5, C5-ks, D2, D4-ks, D5, D5-ks, E2, E4-ks, F3, MWIR2, Pi4-pv, Pi4-ssr lok:MA09-D,lok:MA09-E,lok:MA09-F,T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4,, 65 platser 2016-10-17 18:27
v 35 Mån 2013-08-26 v 35
8 - 13 EDI051, EDIN01, EIT020 EDI051-0103, EDIN01-0112, EIT020-0109 Kryptoteknik, Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ks, D4-ks, E4-ks, MWIR2, Pi4-pv lok:MA09-E,lok:MA09-F,T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4,, 30 pl 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen