Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 23 Tis 2013-06-04 v 23
8 - 13 EDAN30 EDAN30-0111 Fotorealistisk datorgrafik Tentamen C4-da, D4-bg, E4-bg, F4-bg Vic:3C 25 plT-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Tentamen