Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2013-01-08 v 2
8 - 13 EDAF05 EDAF05-0109 Tentamen Omtentamen med föranmälan D2, F4-pv, F4-tf, Pi4-pv E:3315 T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
v 22 Ons 2013-05-29 v 22
8 - 13 EDAF05 EDAF05-0109 Tentamen Tentamen D2, F4-pv, F4-tf, Pi4-pv lok:MA09-A,lok:MA09-B,lok:MA09-C,lok:MA09-D,lok:MA09-E,lok:MA09-F,T-F4,T-Pi4,, 125 pl 2016-10-17 18:27
v 35 Tors 2013-08-29 v 35
14 - 19 EDAF05 EDAF05-0109 Tentamen Omtentamen med föranmälan D2, F4-pv, F4-tf, Pi4-pv E:3308 T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen