Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Ons 2012-10-24 v 43
8 - 13 EDA230 EDA230-0211 Tentamen i optimerande kompilatorer Tentamen D4-is, D4-pv, E4-pv Vic:1B-C T-D4,T-E4,T-Pi4, 2016-10-17 16:28
v 2 Lör 2013-01-12 v 2
8 - 13 EDA230 EDA230-0211 Tentamen i optimerande kompilatorer Omtentamen med föranmälan D4-is, D4-pv, E4-pv E:3315 T-D4,T-E4,T-Pi4, 2016-10-17 18:27
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen