Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Mån 2013-03-11 v 11
14 - 19 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Tentamen C2, D4-pv, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Vic:2B-D T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 18:26
v 14 Ons 2013-04-03 v 14
14 - 19 EDA216 Omtentamen C2, D4-pv, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Sparta:C T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 18:26
v 34 Fre 2013-08-23 v 34
8 - 13 EDA216 Omtentamen med föranmälan C2, D4-pv, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Vic:1A T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen