Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2013-01-07 v 2
8 - 13 EDA132 EDA132-0113 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv, F4-pv E:3315 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 18:26
v 11 Mån 2013-03-11 v 11
8 - 13 EDA132 EDA132-0113 Tentamen Tentamen D4-pv, F4-pv Vic:3B T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 18:26
v 15 Mån 2013-04-08 v 15
14 - 19 EDA132 EDA132-0113 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv, F4-pv E:3315 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 18:26
v 35 Mån 2013-08-26 v 35
14 - 19 EDA132 EDA132-0113 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv, F4-pv E:3315 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen