Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Ons 2013-05-29 v 22
8 - 12 EDA050 EDA050-0212 Tentamen i operativsystem Tentamen D4-is, E4-pv lok:MA10-G,lok:MA10-H,T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4,, 50 pl 2016-10-17 18:27
v 34 Tors 2013-08-22 v 34
14 - 18 EDA050 EDA050-0212 Tentamen i operativsystem Omtentamen D4-is, E4-pv Vic:1A T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:43
 
Omtentamen
 
Tentamen