Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Lör 2013-03-16 v 11
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Tentamen D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv Kårhusets Gasquesal T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 18:26
v 14 Lör 2013-04-06 v 14
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Omtentamen D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv Vic:2A-B T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4,, 50 platser varav 10 i Vic2B 2016-10-17 18:26
v 34 Lör 2013-08-24 v 34
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv Vic:1A T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-16 16:42
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen