Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 11 Tis 2013-03-12 v 11
14 - 19 AEB020 AEB020-0104 Solel - grundkurs i solcellsteknik Tentamen E4, E4-em, F4, F4-es, M4, W4-es lok:MA08-A,lok:MA08-B,lok:MA08-C, 2016-10-17 18:29
v 34 Tors 2013-08-22 v 34
14 - 19 AEB020 AEB020-0104 Solel - grundkurs i solcellsteknik Omtentamen med föranmälan E4, E4-em, F4, F4-es, W4-es T-M4,, Lokal: Inst 2016-10-16 16:44
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen