Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2012-01-10 v 2
14 - 17 VVR170, VVRN10 VVR170-0104, VVRN10-0110 Flodrestaurering, Avrinnings-modellering Omtentamen med föranmälan MWLU1-2, Pi4-mrk, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:O1-2 T-Pi1, 2016-10-17 20:41
v 22 Ons 2012-05-30 v 22
18 - 21 VVR170 VVR170-0104 Flodrestaurering Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr Lokal: Inst 2016-10-17 20:40
v 34 Fre 2012-08-24 v 34
8 - 11 VVR170 VVR170-0104 Flodrestaurering Omtentamen med föranmälan MWLU1, V4-vr, W4-vr V:O1 2016-10-17 18:08
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen