Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 21 Mån 2012-05-21 v 21
8 - 13 VSMN20 VSMN20-0111 Programutveckling för tekniska tillämpningar Tentamen F4-bs, V4-ko V:N1 T-F4,T-M4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
 
Tentamen