Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Fre 2011-12-16 v 50
8 - 13 MVKN01, MVKN35 MVKN01-0108, MVKN35-0111 Projekteringsmetodik för termiska kraftverk, Energimarknader Tentamen I3, M5-en Kårhusets Gasquesal samt ETEN10 50 platser. T-M4,, MVKN35 50 platser, MVKN01 10 pl 2016-10-17 20:38
 
Tentamen