Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2012-01-12 v 2
8 - 13 MVK160 MVK160-0199 Värme- och massöverföring Omtentamen med föranmälan M4 M MVK106/135/N25/MMV042 i M:M2 2016-10-17 20:41
v 22 Ons 2012-05-30 v 22
8 - 13 MVK160 MVK160-0199 Värme- och massöverföring Tentamen M4 M:Q 2016-10-17 20:40
v 35 Ons 2012-08-29 v 35
8 - 13 MVK160 MVK160-0199 Värme- och massöverföring Omtentamen med föranmälan M4 Med MVK150 i M:M2 2016-10-17 17:50
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen