Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2012-01-10 v 2
8 - 13 MVK150 MVK150-0199 Tillämpad numerisk strömningsmekanik Omtentamen med föranmälan F4-bem, M4-bem, M4-fo M:M2 T-F4,T-Pi4,, Tills m MVKN10 2016-10-17 20:41
v 22 Mån 2012-05-28 v 22
8 - 13 MVK150 MVK150-0199 Tillämpad numerisk strömningsmekanik Tentamen F4-bem, M4-bem, M4-fo M:M1-2 T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
v 35 Ons 2012-08-29 v 35
8 - 13 MVK150 MVK150-0199 Tillämpad numerisk strömningsmekanik Omtentamen med föranmälan F4-bem, M4-bem, M4-fo M:M2 T-F4,T-Pi4,, Med MVK160 2016-10-17 17:50
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen