Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tors 2012-01-12 v 2
8 - 13 MVK135 MVK135-0105 Turbulent förbränning Omtentamen med föranmälan T-M4,, M MVK106/160/N25/MMV042 i M:M2 2013-12-01 21:24
v 10 Tis 2012-03-06 v 10
8 - 13 MVK135 MVK135-0105 Turbulent förbränning Tentamen M4 M:Q 2016-10-17 20:40
v 35 Mån 2012-08-27 v 35
8 - 13 MVK106, MVK135 MVK106-0107, MVK135-0105 Avancerad förbränningsmotorteknik, Turbulent förbränning Omtentamen med föranmälan M4, M4-fo M:M1 MVK106 har 4-timmarstenta 2016-10-17 17:50
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen