Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Ons 2012-03-07 v 10
8 - 13 MVK093 MVK093-0107 Förbränningsmotorns grunder Tentamen M3, M4-fo, W4-es Kårhusets Gasquesal EDA180 10 pl i Evak 2., Evak2 20 pl. Även 2016-10-17 20:39
v 16 Mån 2012-04-16 v 16
8 - 13 MVK093 MVK093-0107 Förbränningsmotorns grunder Omtentamen med föranmälan M4-fo, W4-es T-M3,, Med MVKF01 i M:M2 2016-10-17 20:41
v 34 Fre 2012-08-24 v 34
8 - 13 MVK093 MVK093-0107 Förbränningsmotorns grunder Omtentamen med föranmälan M3, M4-fo, W4-es M:M2 Med MVKN25/MVKN35 2016-10-17 17:50
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen